Przestrzeń wewnętrzna staje się rzeczywistością budynku.

Frank Lloyd Wright

zespół

Jesteśmy zespołem psychologów i psychoterapeutów. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem psychoterapeutycznym: terapią indywidualną, par, rodzin, uzależnień oraz interwencją kryzysową. 

Prowadzimy sesje w gabinetach Powiśle i Pruszków oraz online.

Anna Lisiecka

Psychoterapeutka, terapeutka par i rodzin

Anna Pracuje w języku polskim i angielskim.

+48 606 707 112

zdjecie wiktor sawosz

Wiktor Sawosz

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta uzależnień, terapeuta grupowy

Wiktor pracuje w języku polskim, rosyjskim, białoruskim rozumie też po ukraińsku.

+48 602 356 933

zdjęcie marek mietelski

Marek Mietelski

Psychoterapeuta, terapeuta grupowy, certyfikowany terapeuta uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie

+48 690 050 333

Oferta

Konsultacja wstępna

Terapia indywidualna

również w języku angielskim, rosyjskim, ukraińskim

 

 

 

Terapia rodzin

Terapia grupowa

Terapia uzależnień

Często zadawAne pytania

To pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest lepsze zrozumienie sytuacji i ustalenie czy i jaka pomoc jest potrzebna. Najczęściej zadajemy wtedy dużo pytań, które pomagają nam zebrać najważniejsze informacje i ustalić dalszy tryb postępowania. 

To proces opierający się na regularnych (zwykle raz w tygodniu) spotkaniach. Głównym narzędziem jest w tym wypadku rozmowa skoncentrowana wokół doświadczanych trudności i czynników, które je podtrzymują oraz ich zmiany. Czas jej trwania jest bardzo różny, w zależności od indywidualnej sytuacji i wyznaczonych celów współpracy. Psychoterapia pozwala poradzić sobie z trudnościami, kryzysami, ale służy też pogłębieniu rozumienia samego siebie i samorozwojowi. 

Istnieje wiele szkół psychoterapii, które różnią się założeniami, wykorzystywanymi narzędziami, sposobem rozumienia człowieka i jego problemów oraz ich źródeł. Do tradycyjnie uznawanych należą nurt: psychoanalityczny, psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, humanistyczno-egzystencjalny, systemowy oraz integracyjny.

 

Nurt psychodynamiczny opiera się na założeniu, że kierują nami różne nieuświadamiane mechanizmy, które wpływają na to, jak myślimy, czujemy, działamy, postrzegamy świat czy wchodzimy w relacje. 

 

Podejście poznawczo-behawioralne zakłada, że zmiana sposobu myślenia ("błędów w myśleniu") wpłynie na to, jak się czujemy, jak wchodzimy w relacje, jak się zachowujemy. 

 

Podejście integracyjne zakłada łączenie różnych nurtów i technik. Jego rozwój wiąże się z obserwowanym w badaniach brakiem jednoznacznej przewagi którejkolwiek ze szkół terapeutycznych nad innymi. Stąd nacisk na sięganie po to, co skuteczne, co pozwala lepiej zrozumieć problem osoby, która zgłasza się na terapię i udzielić jej skutecznej pomocy, nawet jeśli jest to wbrew założeniom określonego nurtu.

Są to spotkania skoncentrowane wokół wyjścia z doświadczanego kryzysu emocjonalnego. Nie ma charakteru psychoterapii, służy wyłącznie udzieleniu wsparcia, pomocy, wskazówek mających ułatwić wyjście z doświadczanego kryzysu. Po rozwiązaniu kryzysu spotkania mogą być kontynuowane w formie psychoterapii. 

Wymaga oczywiście posiadania urządzenia z dostępem do internetu. Może to być komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy czy tablet. Wspólnie wybieramy program, z którego będziemy korzystali w trakcie sesji (Skype, Microsoft Teams, Google Meets czy Zoom). W ten sposób prowadzimy zarówno spotkania indywidualne, jak i terapię par. O ustalonej godzinie rozpoczynamy wideokonferencję. Warto w jej trakcie zadbać o swój komfort, aby nikt i nic nie było w stanie przeszkodzić w rozmowie.

Są sytuacje, w których psychoterapia nie przyniesie zadowalających rezultatów. Niektóre niemożliwe do zmiany sytuacje życiowe, uwarunkowania genetyczne, choroby somatyczne, zaburzenia o charakterze organicznym, ograniczenia fizyczne czy społeczne nie podlegają zmianie w wyniku psychoterapii. Jednak i w tym wypadku może ona mieć pozytywny wpływ na nasze funkcjonowanie, umożliwiając akceptację i pogodzenie się z tym, na co nie mamy wpływu.

Kontakt

Adresy

Gabinet Warszawa Powiśle

ul. Browarna 4 m. 9

Gabinet Pruszków

ul. Sprawiedliwości 4 m. 20

Przewiń na górę